Công văn số: 7160/TCHQ-TXNK V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7160/TCHQ-TXNK
V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.
(Đ/c: số 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp thư đề ngày 07/11/2013 về việc đề nghị hướng dẫn khai báo giá bán của máy móc nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định được miễn thuế sau đó bán thanh lý của Công ty TNHH Mascot Việt Nam như sau:

- Trường hợp máy móc được bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế), được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp máy móc xuất khẩu bán cho doanh nghiệp nước ngoài thì trị giá tính thuế là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với những chứng từ liên quan. Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu, được quy định tại Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28798-Cong-van-so-7160-TCHQ-TXNK-V-v-Thanh-ly-may-moc-da-nhap-khau-dau-tu-tao-tai-san-co-dinh#ixzz2mIxajH3l

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK