Thông báo tên miền chính thức của Diễn Đàn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - VNExim Forum

Xin thay mặt Ban Quan Trị xin thông báo tới toàn thể thành viên Diễn Đàn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - VNExim Forum.


  • Tiên miền hoạt động chính thức dùng truy cập vào diễn đàn sẽ là:
  • Tên miền phụ là:

Vậy xin thông báo tới toàn thể bà con để tiện việc truy cập và giới thiệu.

Xin trân trọng cảm ơn!

BQT

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK