Công văn số: 6467/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy hút sữa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6467/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy hút sữa


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty TNHH Thiết bị - Công nghiệp y tế DHL

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc về phân loại mặt hàng máy hút sữa. Để thống nhất việc thực hiện, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tại công văn số 5812/TCHQ-TXNK ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ công văn số 340/BYT-TB-CT ngày 16/01/2013 của Bộ Y tế về việc nhập khẩu máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa;

Tham khảo Chú giải HS, thì:

Mặt hàng Máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa của hãng Medela Thụy Sĩ nhập khẩu gồm các bộ phận: Động cơ Swing dùng điện / pin (Thụy Sĩ) Adapter 220 - 240V / 50Hz của Medela; Dây hút, Phễu chụp vú; Bộ van một chiều; Bình đựng sữa 150ml (nhựa PP không có chất bisphenol-A) chia vạch, máy hoạt động theo cơ chế tạo áp lực âm để hút sữa ra khỏi bầu vú mẹ đang bị tắc, ứng dụng công nghệ 2-Phase Expression. Công nghệ hút sữa 2 pha dựa trên nhịp bú sinh lý tự nhiên của trẻ với công dụng kích thích tạo sữa sớm, chống tắc tia sữa; Hút sữa trong giai đoạn đầu của điều trị căng cứng, tắc tia sữa, hỗ trợ trẻ gặp khó khăn khi bú như: hở hàm ếch, đẻ non phải nằm lồng ấp, bú yếu, ốm...thuộc nhóm 90.18 mã số 9018.90.90

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Thiết bị - Công nghiệp y tế DHL biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27275-Cong-van-so-6467-TCHQ-TXNK-V-v-Phan-loai-mat-hang-may-hut-sua#ixzz2kRFE1iVB

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK