Công văn số: 5769/TCHQ-TXNK V/v Ân hạn thuế 275 ngày

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5769/TCHQ-TXNK
V/v Ân hạn thuế 275 ngày

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP May Minh Hoàng
(Đ/c Số 9 Lê Thành Tôn - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp HCM)


Trả lời công văn số 01GT/MHG2013 ngày 13/09/2013 của Công ty CP May Minh Hoàng về việc xin được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất; về vấn đề này , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế thì:

"1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

a.2.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.2.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

a.3) Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

a.4) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này."

Theo quy định dẫn trên, trường hợp Công ty trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày thì phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27291-Cong-van-so-5769-TCHQ-TXNK-V-v-An-han-thue-275-ngay#ixzz2kRBemEWe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK